REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.instaldom.eu

 

 

 1. Podstawowe pojęcia

 

Sprzedawca – INSTALDOM Baczyński Spółka Komandytowa z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Ligockiej 12, wpisana do rejestru w mieście Czechowice-Dziedzice.

 

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.instaldom.eu, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

 

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).


Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.

 

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

 

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym instaldom.eu.

 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 4. Zdjecia produktów umieszczonych na stronie są zdjęciami poglądowymi i mogą się różnić od     produktów wysłanych. Firma Ferroli dedykuje do swoich urządzeń części produkowane przez kilku producentów. Zdjęcie produktu służy jedynie względnemu rozpoznaniu czy dana część jest zgodna z potrzebą klienta. Ponadto w różnym czasie, niezależnie od producenta części, firma oferuje do serwisu części ZAWSZE posiadające oryginalne opakowanie (pudełko/woreczek) ze znakiem Ferroli, zawierające oryginalny numer/kod danej części. Częśi są dedykowane do wybranych modeli kotłów i nie należy ich uzywać w innym celu. Produkty, które są umieszczone na stronie są tylko i wyłącznie produktami oryginalnymi, oferowanymi przez firme Ferroli.

 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

 

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez instaldom.eu oraz e-mailowo na adres instaldom@onet.eu, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

 

 1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
  1. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
  2. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

 

 1. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 17.00.

 

 1. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT. Paragon lub faktura są wystawiane w momencie kiedy wszystkie elementy zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. O gotowości Towaru do wysyłki Klient zawiadamiany jest emailem lub telefonicznie pod wskazany wcześniej sklepowi numer telefonu. Uzgadniana jest także data odbioru przesyłki przez Klienta.

 

 1. Brak wpłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia i jest traktowany jako rezygnacja Klienta z zamówienia.

 

 1. Wpłata nie kompletna będzie traktowana jak brak wpłaty.

 

 1. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  1. Telefon – 32 3239917
  2. Telefon komórkowy – 607 304 590
  3. E-mail – instaldom@onet.eu
  4. Fax – 32 3239917
  5. Adres korespondencyjny – INSTALDOM Baczyński Spółka Komandytowa, ul. Ligocka 12, 43-502 Czechowice-Dziedzice

 

 1. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz doliczonym kosztem dostawy.

 

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku nie dostępności części Towaru objętego zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję co do sposobu jego realizacji.

 

 1. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. 

 

 1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość Towarów i wykonywanie zamówień następuje według kolejności potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów magazynowych objętych tą formą sprzedaży.

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Towaru poza „stałą ofertą” nie ograniczając się do sprzedaży produktów dostępnych na stanach magazynowych. Prowadzi również sprzedaż pod indywidualne zamówienie Klienta. W razie takiego zamówienia Klient proszony jest o kontakt telefoniczny.

 

 1. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 

 1. Koszty dostawy/wysyłki Towaru ponosi Klient.

 

 1. Koszty dostawy Towarów realizowanej przez Sklep określa cennik, a termin dostawy określa terminarz dostaw, dostępne w formularzu zamówienia.

 

 1. Gdy Klient wybiera opcję dostawy Towaru realizowaną przez Sklep, uiszcza opłatę za dostawę Towaru wraz z zapłatą ceny za Towar.

 

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem Pocztex Kurier Poczty Polskiej

 

 1. Opłata za wysyłkę (ceny w zł) :
 • do 20 kg, wym. max 45 cm na najdłuższym boku:  18,90 złotych
 • do 20 kg, wym. max 45 cm na najdłuższym boku, za pobraniem: 24,90 złotych

- przesyłka paletowa za pobraniem

- przesyłka paletowa

W przypadku wybrania przez Klienta opcji wysyłki za pobraniem, przy wartości zamówienia powyżej 1000,00 zł brutto Klient proszony jest o uprzedni kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów wysyłki oraz zweryfikowanie prawdziwości zamówienia. W takim przypadku pobierana jest od klienta zaliczka  w wysokości 30-35 % wartości zamówienia. W przypadku braku wpłty zaliczki, zamówienie jest traktowane jako nieważne.

 

 1. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

 

 1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od wpływu wartości zamówienia na rachunek bankowy sklepu, do wysłania zamówionych towarów ze Sklepu

 

 1. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi w niektórych przypadkach do 14 dni roboczych . Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).

 

 1. Zamówienie na Towary o różnym czasie wykonania zamówienia, wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych jako czas realizacji zamówienia.

 

 1. Bezwarunkowo Klient dokonuje rozładunku towaru we własnym zakresie. Nie dopuszcza się ustępstw od tego postanowienia regulaminu.

 

 1. W przypadku nieobecności Klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu, kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki i numerem telefonu, pod którym Klient może uzgodnić warunki ponownej dostawy. Dodatkowo Klient ponosi koszty składowania Towaru za okres powyżej 48 (czterdzieści osiem) godzin od dnia pozostawienia awizo przez kuriera.

 

 

 1. Formy płatności

 

 1. Wszystkie ceny Towarów podane są w złotych Polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym z towarów jest ceną wiążącą przez 7 dni przewidzianych na zapłatę żądanej kwoty.
 3. Z wyłączeniem sytuacji wskazanej pkt. 2, Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty sklepu i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

za pobraniem – przy odbiorze przesyłki

przelewem na rachunek bankowy ……………………………………………………….

 

5.    Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać imię, nazwisko/nazwa firmy, nazwę produktu z dopiskiem ZAKUPY-SKLEP INTERNETOWY. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu i ustaleniu terminu odpowiadającego obu stronom.


VI. Reklamacja

1.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

 

2.    Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

 

3.    Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

4.    W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

5.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat w przypadku produktu (np kocioł) oraz jednego roku w przypadku części zamiennej/serwisowej od dnia wydania rzeczy Klientowi.

 

 

7.    Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 

8.    Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 

9.    Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 

10.  Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 

11.  Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

 

13.  Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

 

14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem .

 

15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem miesiąca, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

 

16. Klient  realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.

 

17. Klient przy odbiorze przesyłki zobowiązuje się do sprawdzenia stanu przesyłki i zgodności z dokumentem przewozowym (zamawiane Towary i ich ilości) przy kurierze.. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki musza bezwzględnie zostać opisane w protokole niezgodności/szkody lub na liście przewozowym w obecności kuriera i opatrzone jego podpisem. Jest to warunek konieczny przy ewentualnym rozpatrywaniu reklamacji. Od tego warunku umowy nie uwzględnia się odstępstw w żadnym przypadku.

 

 

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 

1.    Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem.

 

2.  Odstąpienie od umowy może dotyczyć wyłącznie towaru nie używanego z zachowanym oryginalnym, nie zniszczonym i nie naruszonym opakowaniem.

 

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

4.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: INSTALDOM Baczyński Spółka Komandytowa ul. Ligocka 12, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

 

5.    Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 

6.  Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy INSTALDOM Baczyński Spółka Komandytowa ul. Ligocka 12, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

 

7.    Sprzedawca w terminie 14 dni roboczych  od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności z wyłączeniem kosztu wysyłki towaru,o ile nie jest ona najtańszą dostępną opcją. W przypadku wysyłki innej niż najtańsza, zwrot kosztów nie przysługuje.

 

8.Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 

9.   Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy. Dotyczy to również kosztu odesłania Towaru nieodebranego z winy Klienta. Koszty wysłania nie odebranego Towaru spoczywają na Konsumenicie i zostaną automatycznie naliczone w formie faktury i dostarczone klientowi w formie papierowej lub elektronicznej.

 

10. Prawo odstąpienia od umowy bezwzględnie nie przysługuje w przypadku sprzedaży na indywidualne zamówienie.


VIII. Ochrona danych osobowych


1.  Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

 

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.


IX. Postanowienia końcowe

 
1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

 

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą INSTALDOM Baczyński Spółka Komandytowa. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

 

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.instaldom.eu.

 

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

 

5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

 

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.