PROJEKTOWANIE

Projekt instalacji centralnego ogrzewaniaCiepły dom to podstawa komfortu życia. Kiedy zbliża się jesień i zima, poprawna instalacja grzewcza zapewnia w pomieszczeniach odpowiednią temperaturę, by wszyscy czuli się dobrze.
Brak wykonania profesjonalnego projektu ogrzewania może narazić nas na niepotrzebne koszty, szczególnie w przypadku złego dobrania elementów systemu ogrzewania. Odpowiednio dopasowane grzejniki, optymalne średnice rur, rodzaj materiału, z którego wykonana jest instalacja – wszystkie te elementy tworzą bardzo istotną całość, która przy najmniejszym błędzie może nie być bezpieczna lub nie działać jak należy.

Naszym klientom proponujemy wykonanie projektu dla nowych i modernizowanych ale już istniejących instalacji C.O. oraz ich regulację.

Zajmujemy się przygotowaniem projektów obejmujących instalacje:

 • • ogrzewania podłogowego,
 • • ogrzewania powietrznego,
 • • tradycyjnego ogrzewania grzejnikowego,
 • • projekty ogrzewania powietrznego,
 • • projekty regulacji istniejących instalacji,
 • • projekty centralnego ogrzewania (projekty co) w oparciu o kotły gazowe i stałopalne
 • • projekty instalacji grzewczych z wykorzystaniem kominków, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła

Projekty wodno-kanalizacyjneJesteśmy firmą z rodzinną tradycją, istniejącą na rynku już dwie dekady. Korzystając z naszych usług masz pewność satysfakcji z wykonanej usługi. Papiery? Biurokracja? Zaświadczenia? Urzędy? Najczęściej wszystko załatwiamy za klienta, jeśli tylko prawo daje nam taką możliwość. Nie angażujemy Cię w niepotrzebne sprawy.W zakresie projektowania instalacji wodno-kanalizacyjnych, projektów instalacji sanitarnych oraz projektów wodno-kanalizacyjnych i kanalizacji oferujemy:

 • • projektowanie wymian instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
 • • projekty instalacji sanitarnych
 • • projekty instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji
 • • projekty kanalizacji deszczowej
 • • projekty nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • • projekty przyłączy wodociągowych
 • • sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne

Projekty przyłączy i instalacji gazowychWszelkie wytyczne na temat projektu gazu zawiera polskie prawo, a dokładnie rozporządzenie ministerstwa infrastruktury dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projekt instalacji gazowej musi zawierać pewne, narzucone prawem informacje jak np.warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej, rodzaj paliwa gazowego, rodzaj i ilość urządzeń gazowych, liczbę przyłączy, miejsce usytuowania punktu itp. Do wykonania projektu potrzebne będą warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej wraz z aktualną mapą do celów projektowych i rzutami architektonicznymi. Przed rozpoczęciem projektu inwestor winien jest dostarczyć uzgodnienie dotyczące liczby i lokalizacji odbiorników gazu oraz zapotrzebowania na gaz.

Polskie przepisy prawa energetycznego i budowlanego nie należą do prostych. Spełnienie wszystkich tych warunków wymaga szczegółowej znajomości prawa a przede wszystkim doświadczenia i praktycznej wiedzy, dzięki której dokumentacja w najdrobniejszym elemencie będzie odpowiadać oczekiwaniom naszych wymagających urzędników.

Nadzór inwestorskiDoświadczenie w sprzedaży, montażu i serwisie wszelkich instalacji, pozwala nam zaoferować kompleksowe doradztwo w trakcie eksploatacji oraz funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania różnego rodzaju inwestycji. Zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia, nie tylko na etapie projektowania czy realizacji ale również podczas rozwiązywania bieżących problemów związanych z obsługą i eksploatacją istniejących instalacji i obiektów. Jesteś inwestorem, przedsiębiorcą? Planujesz, lub jesteś w trakcie wykonania dużej inwestycji i nie jesteś pewien czy wykonawca jest kompetentny? Czy nie próbuje Cię oszukać zamieniając materiały na tańsze lub gorszej jakości? Masz wątpliwości, chcesz mieć wszystko wykonane prawidłowo ale nie masz czasu bez przerwy kontrolować Twojego wykonawcy? Między innymi po to, została stworzona funkcja nadzoru inwestorskiego. Działamy na Twoją korzyść!PodsumowanieWychodząc naprzeciw wszystkim oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy możliwość kompleksowej realizacji i koordynacji całego procesu inwestycyjnego:

 • • uzyskanie warunków i informacji technicznych od eksploatatorów sieci sanitarnych,
 • • uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach,
 • • opinie i uzgodnienia branżowe
 • • uzyskanie zgód na wejście w teren działek, przez które przebiegać będzie projektowana infrastruktura,
 • • uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych,
 • • opracowanie projektu sieci, przyłączy oraz instalacji wewnętrznych,
 • • projekt wykonawczy i powykonawczy,
 • • optymalizacja nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych,
 • • przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 • • kierownik budowy, nadzór inwestorski.